Oferta edukacyjna muzeum zabawek i zabawy
Muzeum zabawek i zabawy

Oferta edukacyjna

Lekcje muzealne uwzględniają założenia podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Obejmują zagadnienia dotyczące zarówno tradycyjnego rzemiosła zabawkarskiego, w szczególności ośrodka kieleckiego, jak i propozycje kreatywnych działań konstruktorsko-architektonicznych. Główną ideą oferty jest pobudzanie do kreatywnego myślenia i stymulowanie do samodzielnego działania. Poprzez dobór materiałów warsztatowych staramy się wzmacniać zachowania służące ochronie środowiska. Do realizacji zajęć używamy wyselekcjonowane surowce wtórne.

Wszystkie propozycje tematów lekcji są powiązane z eksponatami i wystawą stałą Muzeum Zabawek i Zabawy.

Obok zajęć edukacyjnych ciekawą ofertą są również warsztaty towarzyszące wystawom czasowym oraz weekendowe warsztaty rodzinne. O tego typu zajęciach informujemy w zakładce Aktualności.

Opracowanie: Iwona Furmańczyk, Dział Edukacji MZiZ, 2023

DRAMA: LA, LA LAS dla przedszkola, dzieci 3-6 lat

Dzieci w atmosferze zabawy ćwiczą świadome kierowanie uwagi na świat otaczającej je przyrody. Poznają jej rolę nie tylko w ekosystemie, ale i w życiu człowieka. Zajęcia realizowane metodą dramy – interaktywnej pracy z grupą wykorzystującą naturalną umiejętność wchodzenia w role.

Czas trwania: 45 min.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Cele:

 • dzieci ćwiczą świadome kierowanie uwagi na otaczającą je przyrodę i jej rolę
 • oswajają sytuacje niepogody (poczucie dyskomfortu lub zagrożenia wybranymi zjawiskami atmosferycznymi)
 • pobudzają wyobraźnie i ekspresję
 • ćwiczą rozpoznawanie stanów emocjonalno – fizycznych
 • wzmacniają współpracę w grupie rówieśniczej

Podstawa programowa:
Cele nauczania: 

Historia II.1. Język polski III.2. Podstawy przedsiębiorczości I.2. II.3. II.10. II.11. II. 13 III.1. III.10

Treści nauczania: 

Geografia I.3. XI.2. Historia XXX.3. XXXI.1. Język polski II.3)5. III.1)8. Podstawy przedsiębiorczości I.2. I.3. I.6. I.7. III.2. IV.3. IV.9. IV.14 IV.17. IV.18.

Opracowanie: Iwona Furmańczyk, Dział Edukacji MZiZ, 2023

CUDAKI I CACKA

Zajęcia inspirowane polską zabawką tradycyjną. Dzieci poznają proste mechanizmy wprawiające zabawki w ruch.

Czas trwania: 45 min.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

KONIK BUJANY

GRUPY PRZEDSZKOLNE (5 lat i klasa 0)

Uczestnicy samodzielnie wykonają z przygotowanych szablonów konika na biegunach, a następnie go ozdobią.

Cele:

 • poznanie prostych technik konstrukcji,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • pobudzanie wyobraźni i myślenia kombinatorycznego,
 • ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców);

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 6,7; emocjonalny: 3, 7, 8 ; społeczny:2, 4, 5,8; poznawczy: 1, 3, 8, 9, 11,12, 14,15;

PTASIE ŚNIADANIE

KLASY 1-3

Uczestnicy samodzielnie wykonają ruchomą zabawkę – 2 ptaki dziobiące ziarna.

Cele:

 • poznanie wybranych gatunków małych ptaków,
 • poznanie prostych technik konstrukcji,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • pobudzanie wyobraźni i myślenia kombinatorycznego,
 • ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców);

Podstawa programowa:
obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 1,2; emocjonalny: 3, 4, 7; społeczny:1, 4, 8; poznawczy: 1, 3, 5, 6,10,11, 12;

NA SKRZYDŁACH

KLASY 4-8

W części warsztatowej uczestnicy samodzielnie wykonają bociana – podwieszaną ruchomą zabawkę z zastosowaniem mechanizmu linowego.

Cele:

 • poznanie podstawowych mechanizmów konstrukcyjnych tradycyjnych drewnianych zabawek ruchomych,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • rozwijanie kreatywności i myślenia technicznego,
 • rozwój manualny,
 • poznanie symboliki świata ptaków w kulturze tradycyjnej,
 • kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Podstawa programowa: historia: I.1, I.5, II.5; technika: I.1, I.2, I.7, I.8, II.1, II.2, II.3, II.11, II.14, plastyka: II.1, II.3, III.2, III.3; wiedza o społeczeństwie:VII.5;

Opracowanie: Dział Edukacji MZiZ, 2023

ARCHITEKTURA - STRUKTURY, KOMPOZYCJE, FORMY

Zajęcia edukacyjno-plastyczne inspirowane klockami, domkami i zabawkami architektonicznymi w zbiorach Muzeum. Dzieci poznają zasady planowania i projektowania. Celem zajęć jest wspieranie kreatywnego myślenia.

Czas trwania: 45 min.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

WESOŁE MIASTECZKO

GRUPY PRZEDSZKOLNE (5 lat i klasa 0)

Dzieci na makiecie imitującej miasto wykonają projekt własnego wesołego miasteczka. Umieszczą na niej dowolne konstrukcje, które uprzednio przygotują z dostępnych materiałów: kocki drewniane, klocki konstrukcyjne, materiały recyklingowe.

Cele:

 • poznanie prostych technik konstrukcji,
 • nauka organizacji przestrzeni,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • pobudzanie wyobraźni
 • ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców).

Podstawa programowa: oobszary rozwoju dziecka; fizyczny: 6, 7, 8; emocjonalny: 3,4,5,6,7,8,11; społeczny: 4,5,7, 8, 9; poznawczy: 1,3,8,9,11,13,14,19;

MALI ARCHITEKCI WIELKICH MIAST

KLASY 1-3

W części warsztatowej dzieci poznają podstawowe układy sieci ulic, warstwy miasta oraz wybrane elementy infrastruktury miejskiej. Uczestnicy na makiecie projektują swoje miasto. W projekcie muszą uwzględnić określone warstwy miasta, takie jak: mieszkalna, budynki użyteczności publicznej, zieloną strefę relaksu. 

Cele:

 • nauka planowania i organizacji przestrzeni,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • pobudzanie wyobraźni przestrzennej i myślenia kombinatorycznego,
 • ćwiczenie małej motoryki (sprawność dłoni i palców

Warsztaty realizowane pod patronatem MPEC w Kielcach.

Podstawa programowa:
fizyczny: I.1; emocjonalny: II.2, II.4; społeczny: III.5, ; poznawczy: IV.1, IV.6, IV.8, IV.11;

PRZYJAZNE MIASTO

KLASY 4-8

Uczestnicy na makiecie stworzą kompleksy zabudowy miejskiej wraz z elementami infrastruktury grzewczej. Ważnym aspektem zajęć jest poszerzenie wiadomości na temat emisji zanieczyszczeń oraz ochrony środowiska.

Cele:

 • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia,
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

Warsztaty realizowane pod patronatem MPEC w Kielcach.

Podstawa programowa:
Podstawa programowa: plastyka: I.2, II.3, II.7, II.1, technika: I.1, I.3, II.9, II.11, II.12, II.13, przyroda: I.3, II.7, VII.6, VII.9, historia: I.5, II.1, wiedza o społeczeństwie: I.6, VI.6,

Opracowanie: Dział Edukacji MZiZ, 2023

GROMADA, PRECYZJA ŚWIĘTOKRZYSKA, - ZABAWKI Z KIELC

Zajęcia edukacyjno-plastyczne inspirowane tradycjami kieleckich spółdzielni zabawkarskich. W zbiorach Muzeum znajduje się bogata kolekcja zabawek wytwarzanych w trzech spółdzielniach: Gromada, Precyzja i Świętokrzyska. Na dorobku Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich, który mieścił się w Kielcach wyrosło Muzeum Zabawek i Zabawy.

Czas trwania: 45 min.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

LICZYDEŁKO

GRUPY PRZEDSZKOLNE (5 lat i klasa 0)

Dzieci wykonają zabawkę z elementami ruchomymi. Przedmiot pełni funkcję liczydła, dzięki specjalnie przygotowanym, przesuwającym się koralikom.

Cele:

 • rozwijane wyobraźni i małej motoryki,
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych,
 • nauka opanowania i cierpliwości,
 • wspieranie umiejętności matematycznych.

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny:4, 6, 7 ,8; emocjonalny: 2, 3, 4, 7, 8, 9; społeczny:4, 5, 7, 8, 9 ; poznawczy: 1, 6, 11, 12, 14, 15;

ZRÓB SOBIE ZABAWKĘ

KLASY 1-3

Uczestnicy wykonają tzw. zabawkę segmentową- złożoną z wielu części, które można dowolnie zamieniać, ponownie składać w dowolnej konfiguracji. Zajęcia podkreślają potrzebę recyklingu odpadów.

Cele:

 • zapoznanie z lokalnym dziedzictwem kultury materialnej (zabawkarstwo),
 • pogłębianie świadomości przyczyn i skutków segregacji odpadów,
 • poszerzanie umiejętności planowania i kreatywnej realizacji przedmiotu użytkowego

 

Podstawa programowa:

obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 1, 4, 5 ; emocjonalny: 3, 4, 6,7 ; społeczny: 4, 5, 6, 8 ; poznawczy: 1, 5, 6, 11,12 ;/

DIZAJN KOMBINOWANY

KLASY 4-8

Uczestnicy projektują i wykonują dowolnie wybrany rodzaj mebelka lub komplet mebelków. Do konstrukcji wykorzystywane są materiały z recyclingu i surowce wtórne.

Cele:

 • zapoznanie z lokalnym dziedzictwem kultury materialnej (zabawkarstwo),
 • pogłębianie świadomości przyczyn i skutków segregacji odpadów,
 • rozwijanie umiejętności stosowania rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych..

Podstawa programowa:
historia: I.1, I.2, I.5, II.3, II.5, III.1, plastyka: I.1, II.1, II.3, II.7, II.1, III.2, technika: I.1, I.7, II.1, II.2, II.10, II.11, II.14, wiedza o spoleczeństwie: VII.5

Opracowanie: Dział Edukacji MZiZ, 2023

WEJDŹ DO GRY

Na ekspozycji znajduje się kilka przykładów, które stanowią punkt odniesienia do zajęć m.in. loteryjki lub historyczne zestawy gier. Ważnymi eksponatami są także teatrzyki, wchodzenia się w role było zawsze inspiracją do twórczej zabawy

Poziomy edukacji: przedszkola i szkoły podstawowe klasy 4-8, szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 min.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową ze sprawnymi kończynami górnymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

LA, LA, LAS

PRZEDSZKOLA 3-6 lat

Dzieci w atmosferze zabawy ćwiczą świadome kierowanie uwagi na świat otaczającej je przyrody. Poznają jej rolę nie tylko w ekosystemie, ale i w życiu człowieka. Zajęcia realizowane metodą dramy – interaktywnej pracy z grupą wykorzystującą naturalną umiejętność wchodzenia w role.

Cele:

 • dzieci ćwiczą świadome kierowanie uwagi na otaczającą je przyrodę i jej rolę
 • oswajają sytuacje niepogody (poczucie dyskomfortu lub zagrożenia wybranymi zjawiskami atmosferycznymi)
 • pobudzają wyobraźnie i ekspresję
 • ćwiczą rozpoznawanie stanów emocjonalno – fizycznych
 • wzmacniają współpracę w grupie rówieśniczej

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka; fizyczny: 5; emocjonalny: 1, 4, 6, 7, 10, 11 społeczny:4, 5,6, 7,8,9 ; poznawczy: 1, 2, 3, 18;

ZAGRAJ Z NAMI

KLASY 4-8 i starsi

Uczestnicy poznają m.in. historię kości do gry. Wspólnie przyswajają zasady jednej z gier, uczestniczą w rozgrywkach, które stosują matematykę, podstawy przedsiębiorczości w praktyce.

Cele:

 • Promocja czytelnictwa i historii
 • Uczestnicy nabędą umiejętności negocjacyjne i zastosują je w praktyce,
 • Poprzez grę dzieci nauczą się planowania działań i kalkulować podejmowanie ryzyka.

Podstawa programowa:
Cele nauczania: 

Historia II.1. Język polski III.2. Podstawy przedsiębiorczości I.2. II.3. II.10. II.11. II. 13 III.1. III.10

Treści nauczania: 

Geografia I.3. XI.2. Historia XXX.3. XXXI.1. Język polski II.3)5. III.1)8. Podstawy przedsiębiorczości I.2. I.3. I.6. I.7. III.2. IV.3. IV.9. IV.14 IV.17. IV.18.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O WARSZTAT

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 14.00.

Wielkość grupy: do 25 osób, minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Koszt udziału dziecka w zajęciach wynosi 22 zł od os. cena obejmuje wstęp na ekspozycję.

Na wybrane zajęcia trzeba dokonać rezerwacji telefonicznej najpóźniej na tydzień przed planowaną wizytą lub wypełnić formularz.

Rezerwacja telefoniczna odbywa się od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00. – 16.30. pod numerem telefonu 690 559 979 lub 41 34 337 06.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt z muzeum.
2. Do muzeum należy przyjść ok. 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 15 minut od momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.
5. Opiekun ma obowiązek przebywać na prowadzonych zajęciach. W wypadku
znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący
może zakończyć je wcześniej. Opiekun ma obowiązek dbać o właściwe
zachowanie uczestników zajęć.
6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany tematu zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

 

W Muzeum działa sklepik z pamiątkami.

  Twoje dane kontaktowe:

  Wniosek o płatność przelewem.

  Wtorek - Niedziela 9:00 - 17:00
  Poniedziałek: nieczynne

  bilet normalny – 22 zł bilet ulgowy – 11 zł (obejmuje: uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, emerytów i rencistów)

  Kielce ul. Pl. Wolności 2
  25-367