Przetarg na usługę sprzątania obiektów Muzeum Zabawek i Zabawy

Przetarg na usługę sprzątania obiektów Muzeum Zabawek i Zabawy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz urządzeń

Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o potwierdzeniu aktualności danych

Załącznik nr 10 do SWZ -Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja dla Wykonawców nr 1

MiniPortal UZP

Informacja o kwocie , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wtorek - Niedziela 9:00 - 17:00
Poniedziałek: nieczynne

bilet normalny – 22 zł bilet ulgowy – 11 zł (obejmuje: uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, emerytów i rencistów)

Kielce ul. Pl. Wolności 2
25-367