Przetargi i ogłoszenia archiwum

Archiwum przetargów

Zaproszenie do składania ofert na zakup czterech kotłów c. o.

opublikowano: 12.09.2022 r.

WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2,
NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – ETAP TRZECI

Informacja o wyborze oferty (publikacja 8.02.2021)

Informacja z otwarcia ofert

(publikacja z 18.01.2021r.)

SIWZ – Etap III

Zał. nr 1. Dokumentacja techniczna

          1A RZUT 1 PIĘTRA I PODDASZA – ETAP I, II – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          1S Sytuacja – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          2A RZUT DACHU I PODDASZA – ETAP III – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          3A RZUT DACHU – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          4A PRZEKRÓJ A-A ELEWACJA WSCH I PD WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          5A ELEWACJA WSCH I PD – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          6A PRZEKRÓJ A-A ELEWACJA WSCH I PD WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          7A ELEWACJA PN I ZACH – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          8A ELEWACJA PN I ZACH WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          9A SZCZEGÓLY DYMNIKÓW – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          10A ROZWINIĘCIE GZYMSÓW- MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          11A ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          Decyzja Konserwatora Zabytków – zał. nr 3 do Umowy

          MZiZ Opis – architektura

          Pozwolenie na budowę – zał. nr 4 do Umowy

          Przedmiar Etap III

          Strona tytuł arch

          STWiORB – MUZEUM ZABAWEK i ZABAWY – zał. nr 2 do Umowy

2. Zał. nr 2 -wzór oferty Etap III

3. Zał. nr 3.1 – ośw. speln_warunkow Etap III

3. Zał. nr 3.2 – ośw. brak_podstaw_wykluczenia Etap III

4. Zał. nr 4 umowa o roboty budowlane Etap III

5. Zał. nr 5 – ośw. gr.kapit Etap III

6. Zał. nr 6.1 – wykaz robót Etap III

6. Zał. nr 6.2 – wykaz osób Etap III

7. Zał. nr 7 – strefa robót Etap III

 

WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2,
NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – ETAP TRZECI

SIWZ Etap III org

Zał. nr 1. Dokumentacja techniczna

          1A RZUT 1 PIĘTRA I PODDASZA – ETAP I, II – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          1S Sytuacja – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          2A RZUT DACHU I PODDASZA – ETAP III – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          3A RZUT DACHU – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          4A PRZEKRÓJ A-A ELEWACJA WSCH I PD WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          5A ELEWACJA WSCH I PD – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          6A PRZEKRÓJ A-A ELEWACJA WSCH I PD WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          7A ELEWACJA PN I ZACH – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          8A ELEWACJA PN I ZACH WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          9A SZCZEGÓLY DYMNIKÓW – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          10A ROZWINIĘCIE GZYMSÓW- MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          11A ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          Decyzja Konserwatora Zabytków – zał. nr 3 do Umowy

          MZiZ Opis – architektura

          Pozwolenie na budowę – zał. nr 4 do Umowy

          Przedmiar Etap III

          Strona tytuł arch

          STWiORB – MUZEUM ZABAWEK i ZABAWY – zał. nr 2 do Umowy

2. Zał. nr 2 -wzór oferty Etap III

3. Zał. nr 3.1 – ośw. speln_warunkow Etap III

3. Zał. nr 3.2 – ośw. brak_podstaw_wykluczenia Etap III

4. Zał. nr 4 umowa o roboty budowlane Etap III

5. Zał. nr 5 – ośw. gr.kapit Etap III

6. Zał. nr 6.1 – wykaz robót Etap III

6. Zał. nr 6.2 – wykaz osób Etap III

7. Zał. nr 7 – strefa robót Etap III

WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2,
NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – CZĘŚĆ DRUGA

SIWZ marzec 2019_ Częśc II_

Zał. nr 1. Dokumentacja techniczna

          1A RZUT 1 PIĘTRA I PODDASZA – ETAP I, II – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          1S Sytuacja – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          2A RZUT DACHU I PODDASZA – ETAP III – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          3A RZUT DACHU – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          4A PRZEKRÓJ A-A ELEWACJA WSCH I PD WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          5A ELEWACJA WSCH I PD – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          6A PRZEKRÓJ A-A ELEWACJA WSCH I PD WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          7A ELEWACJA PN I ZACH – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          8A ELEWACJA PN I ZACH WEWNĘTRZNA – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          9A SZCZEGÓLY DYMNIKÓW – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          10A ROZWINIĘCIE GZYMSÓW- MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          11A ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY – MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY 2017

          Decyzja Konserwatora Zabytków

          MZiZ Opis – architektura

          Pozwolenie na budowę

         Przedmiar zakres robót Części Drugiej

          Strona tytuł architektura

          STWiORB – MUZEUM ZABAWEK i ZABAWY

2. Zał. nr 2 -wzór oferty Część II

3. Zał. nr 3.1 – osw_speln_warunkow Częśc II

     3. Zał. nr 3.2 – osw_brak_podstaw_wykluczenia Część II

4. Zał. 4 Umowa na roboty budowlane Częśc II

5. Zał. nr 5 – ośw. gr.kapit Częśc II

6. Zał. _ 6.1 – Wykaz robót Częśc II

     6. Zał. _ 6.2 – Wykaz osób Częśc II

7. Zał. nr 7 strefa robót Część II

Wtorek - Niedziela 9:00 - 17:00
Poniedziałek: nieczynne

bilet normalny – 22 zł bilet ulgowy – 11 zł (obejmuje: uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, emerytów i rencistów)

Kielce ul. Pl. Wolności 2
25-367